มหาวิทยาลัยทงกุก เปิดสอนวิชา การแต่งงานและครอบครัว

มหาวิทยาลัยทงกุก เปิดสอนวิชา การแต่งงานและครอบครัว

ยุคปัจจุบันดูเหมือนว่า ปัญหาเรื่องของจำนวนประชากร และอัตราการแต่งงานของคู่รัก จะมีจำนวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยทงกุก