กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติ ปิดกิจการ ม.เอเชียน & วิทยาลัยศรีโสภณ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน และ วิทยาลัยศรีโสภณ