บรรยากาศของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนแห่งหนึ่ง มาทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์