ยางลบ ด้านสีน้ำเงิน

ยางลบ ด้านสีน้ำเงิน ไม่ได้มีไว้ลบหมึกปากกาลูกลื่น แต่ใช้ลบหมึกซึมต่างหาก

ยางลบ ด้านสีน้ำเงิน จะใช้ลบดินสอที่เขียนบนพวกกระดาษ Art 100 ปอนด์ ซึ่งกระดาษประเภทนี้จะมีความหนาประมาณ 200 แกรม และจะมีประเภทที่มีพื้นผิวหยาบ ..