10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0

แนะนำ 10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0

10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0 เป็นแผนพัฒนาประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สายงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน