ปรบมือให้รัวๆ “น้องม๊าเดี่ยว” ได้รับรางวัลคนต้นแบบเยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีด้วยกับ "น้องม๊าเดี่ยว" ที่ล่าสุดน้องม๊าเดี่ยวก็ยังได้รับรางวัลคนต้นแบบเยาวชนดีเด่น จากรางวัลเพชรน้ำเอก รัตนาวดี