ปรับค่าจ้าง 19 อาชีพ สูงสุด 825 บาท ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา

ปรับค่าจ้าง 19 อาชีพ สูงสุด 825 บาท ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา

ปรับค่าจ้าง 19 อาชีพ ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา 2561 น้อง ๆ ชาว Campus-star สามารถดูไว้เป็นข้อมูลรายได้การเลือกประกอบอาชีพได้