ละครเวทีเทิดพระเกียรติ ‘พญามังรายหลวง’ ฉลอง 755 ปี จ.เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ เพื่อเฉลิมฉลอง 755 ปี จ.เชียงราย โดยผลงานละครเวทีเทิดพระเกียรติ "พญามังรายหลวง" มีนักศึกษาร่วมแสดงกว่า 250 คน!!