ฟังแล้วเพราะจริง! วงร้องประสานเสียง สารสาสน์ฯ cover ‘ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน’

ล่าสุดก็เป็นนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์ฯ ที่ได้นำเพลงนี้มาร้องในเวอร์ชันประสานเสียง จะไพเราะขนาดไหน ไปฟังกันเลย