รายชื่อวรรณคดี และความเป็นเลิศทางการประพันธ์

รวม 10 รายชื่อวรรณคดี และความเป็นเลิศทางการประพันธ์ ประเภทต่างๆ

10 รายชื่อวรรณคดี และความเป็นเลิศทางการประพันธ์ ประเภทต่างๆเช่น เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ได้รับการยกย่องเป็นยอดของกลอนสุภาพ