รวมภาพความทรงจำ 12 ตุลาคม 60 ครบรอบ 74 ปี ม.ศิลปากร

ย้อนชมภาพความทรงจำแรกเริ่มการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในวันที่ 12 ตุลาคม ตรงกับวันครบรอบ 74 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย