เมื่อ วิชา coding กำลังจะกลายเป็นวิชาพื้นฐาน

เมื่อ วิชา coding กำลังจะกลายเป็นวิชาพื้นฐาน – ครูพี่หมุย

เมื่อ วิชา coding กำลังจะกลายเป็นวิชาพื้นฐาน วิชา coding 3 เหตุผลที่บอกว่า วิชานี้ที่จะบรรจุเป็นวิชาในหลักสูตรพื้นฐานในการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยและ...