เปิดแรงบันดาลใจเด็กวิทย์ มธ. สูตรพันธุ์ใหม่ สู่อาชีพนักนวัตกรรมอาหาร

เปิดแรงบันดาลใจเด็กวิทย์ มธ. สูตรพันธุ์ใหม่ สู่อาชีพนักนวัตกรรมอาหาร

แรงบันดาลใจเด็กวิทย์ มธ. ทำไมถึงเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร (Food Science and Innovation Program) ของทาง SCI-TU