ย้อนวัยเรียน “นาว ทิสานาฏ” | อัพเดท ยินดีกับ นาว จบ ป.ตรีใส่ชุดครุยน่ารักสดใสมาก!

ขอแสดงความยินดีกับ นาว ทิสานาฏ เรียนจบวิทยาลัยนาฏศิลป์แล้ว ชมภาพในชุดครุย น่ารักสดใสสุดๆ