SIBA เปิดรับสมัคร ภาคสมทบ ปวส. เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ อาทิ ยูทูปเบอร์ ครีเอเตอร์ เชฟ

SIBA เปิดรับสมัคร ภาคสมทบ ปวส. เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ อาทิ ยูทูปเบอร์ ครีเอเตอร์ เชฟ

SIBA เปิดรับสมัคร ภาคสมทบ ปวส. หลักสูตรยอดฮิตหลากหลาย อาทิ นักการตลาดออนไลน์ ยูทูปเบอร์ ครีเอเตอร์ เชฟ Food Designer เจ้าของนักธุรกิจ ฯลฯ อีกทั้งมีทุนและกู้กยศ.