SIBA ปวส ภาคสมทบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์

SIBA เปิดรับสมัคร ภาคสมทบ ปวส. เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ อาทิ ยูทูปเบอร์ ครีเอเตอร์ เชฟ

Home / ข่าวการศึกษา / SIBA เปิดรับสมัคร ภาคสมทบ ปวส. เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ อาทิ ยูทูปเบอร์ ครีเอเตอร์ เชฟ

SIBA หรือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดรับภาคสมทบออนไลน์ ระดับ ปวส. ในกลุ่มคนทำงานที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนฝึกภาคปฏิบัติ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเพิ่มทักษะ Up Skill & Re Skill เน้น “สาระ กระชับ ชัดเจน ทันสมัย ทันต่อโลก” เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประกอบอาชีพได้จริง มีประสิทธิภาพ เพิ่มเงินเดือน

SIBA เปิดรับสมัคร ภาคสมทบ ปวส.

เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนฝึกภาคปฏิบัติ

พร้อมจัดระบบการเรียนสมดุลระหว่างการเรียนแบบ online กับ onsite คุณภาพการจัดการศึกษามีมาตรฐาน เทียบเท่ากับหลักสูตรปกติของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ

โดยมีหลักสูตรยอดฮิตหลากหลาย อาทิ นักการตลาดออนไลน์ ยูทูปเบอร์ ครีเอเตอร์ เชฟ Food Designer เจ้าของนักธุรกิจ ฯลฯ อีกทั้งมีทุนและกู้กยศ. ได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://siba.ac.th หรือโทร. 02-939-3000 และ 092-290-3572

หมดเขตรับสมัคร วันที่31 พฤษภาคม 2564 นี้

SIBA เปิดรับสมัคร ภาคสมทบ ปวส. เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ อาทิ ยูทูปเบอร์ ครีเอเตอร์ เชฟ