ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส วุฒิการศึกษา สายอาชีพ อาชีวศึกษา

5 สาขาวิชา หลักสูตรอาชีวะพรีเมียม – เรียนจบได้รับ 2 วุฒิการศึกษา จาก 2 ประเทศ

Home / ข่าวการศึกษา / 5 สาขาวิชา หลักสูตรอาชีวะพรีเมียม – เรียนจบได้รับ 2 วุฒิการศึกษา จาก 2 ประเทศ

ไม่ใช่เพียงแค่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่มีการปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สถาบันด้านอาชีวศึกษาก็เช่นกันที่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันที่ได้มีการเน้นการเทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

5 สาขาวิชา หลักสูตรอาชีวะพรีเมียม

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาทุกคนไปรู้จักกับหลักสูตรอาชีวะพรีเมียมใน 5 สาขาวิชา ที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเยอรมัน ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิจาก 2 ประเทศ หรือ ทวิวุฒิ อีกด้วย โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ได้เริ่มทำการเรียนการสอนไปตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มาดูรายละเอียดกันได้เลย…

5 สาขาวิชา หลักสูตรอาชีวะพรีเมียม

1. สาขาระบบขนส่งทางราง

สาขาระบบขนส่งทางราง เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี โดยเปิดสอน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่, วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยจะมีกลุ่มวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น, วิทยาลัยและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน, วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน และวิทยาลัยการคมนาคมขนส่งสาธารณฉงชิ่ง จากประเทศจีน

2. สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นหลักสูตรการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระยะเวลาในการเรียน 2 ปีครึ่ง เปิดสอนใน 3 วิทยาลัย ได่แก่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี มีวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย จากประเทศจีน

และก็ยังมี วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ร่วมมือกับสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 5 ปีต่อเนื่อง รับสมัครนักเรียนจบชั้น ม.3 (เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช. จนถึง ปวส.)

5 สาขาวิชา หลักสูตรอาชีวะพรีเมียม

3. สาขาช่างอากาศยาน

สาขาช่างอากาศยาน เป็นหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระยะเวลาในการเรียน 2 ปี อิงตามมาตรฐานสากลองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) เปิดสอนใน 6 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ, วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยมีสถาบันคู่ร่วมมือ ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน และสถานประกอบการในประเทศ

4. สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม

สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระยะเวลาในการเรียน 2 ปี เปิดสอนใน 5 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี ทั้งนี้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันจะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยให้กับสถาบันการศึกษาและผู้เรียนเอง

และก็ยังมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี ที่จับคู่กับ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 5 ปีต่อเนื่อง รับสมัครนักเรียนจบชั้น ม.3 (เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช. จนถึง ปวส.)

5. สาขาโลจิสติกส์

สาขาโลจิสติกส์ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระยะเวลาในการเรียน 2 ปีครึ่ง เปิดสอน 1 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จับคู่กับ Chongqing City Management College : CCMC ของประเทศจีน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ
เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระบบรับสมัคร : http://datacenter.vec.go.th/
คู่มือการใช้ระบบการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ