การจัดอันดับ ปริญญาตรี ปวช ปวส มหาวิทยาลัย สายอาชีพ อาชีวศึกษา

5 ข้อดี เมื่อเรียนสายอาชีวศึกษา – สายอาชีพ ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

Home / วาไรตี้ / 5 ข้อดี เมื่อเรียนสายอาชีวศึกษา – สายอาชีพ ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

ในบทความที่แล้ว แคมปัส-สตาร์ ได้พูดถึงเรื่องของการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยของสายอาชีวศึกษา หรืออาชีพกันไปแล้ว มาในบทความนี้ เราจะพาทุกคนมาดูถึงข้อดีในการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา หรือเรียกอีกอย่างว่าการเรียนทางด้านสายอาชีพ ซึ่งหลาย ๆ คน อาจจะมีความรู้สึกไปทางด้านติดลบกับการเรียนลักษณะนี้ ในความเป็นจริงแล้วการเรียนสายนี้มีข้อดีมากมาย ที่แน่ ๆ คือน้อง ๆ จะได้ประสบการณ์การทำงานจริงในระหว่างเรียนอย่างแน่นอน  

5 ข้อดี การเลือกเรียนสายอาชีวศึกษา

1. เรียนและทำงานไปพร้อมๆ กันได้

สำหรับ น้องๆ ที่เรียนทางสายอาชีพหรือสายอาชีวศึกษา ไม่ต้องรอให้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถฝึกงานได้แล้ว เพราะด้วยความที่สายอาชีพเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรจึงการฝึกงานจริง เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การทำงาน เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพตั้งแต่ยังเรียนอยู่ รวมแล้วกว่า 300 ชั่วโมงในการฝึกงาน

การฝึกงานของสายอาชีพหรือสายอาชีวศึกษา ถือได้ว่าเป็นการที่นักเรียนทุกคนจะได้ทำงานจริงๆ หยิบจับอุปกรณ์จริงๆ สร้างผลงานเป็นของตนเอง รวมถึงยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานจริงๆ ของแต่สาขาวิชาชีพอีกด้วย เพราะการเรียนในสายนี้ไม่ได้เน้นให้เรียนรู้เฉพาะในหนังสือเท่านั้น แต่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย นอกจากจะได้ฝึกงานและเรียนไปด้วยแล้ว ยังเป็นการหารายได้เสริมอีกทางด้วย ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อ-คุณแม่ได้เป็นอย่างดีเลย

2. เรียนจบแล้ว ไม่ตกงานแน่นอน

การฝึกงานกว่า 300 ชั่วโมง ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้และการฝึกทักษะการทำงาน ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานให้ดียิ่งขึ้น จนทำให้เราเกิดความชำนาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ เมื่อเรียนจบออกมาก็สามารถสมัครเข้าทำงานได้เลย ถึงแม้จะไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เรียกได้ว่า มีงานรองรับเพียบ ไม่ตกงานอย่างแน่นอน

5 ข้อดีการเรียนอาชีวศึกษา

3. มีหลักสูตรเปิดสอนที่หลากหลาย

สำหรับ สายอาชีวศึกษา ไม่ได้มีแค่ช่างกลเท่านั้น แต่ยังมีช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ เรียกได้ว่ามีทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฝีมือช่าง นอกจากนี้ ยังมีการเปิดสอนทางด้านบัญชี คอมพิวเตอร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ เราสามารถเลือกเรียนได้ตามที่สนใจ หรือเลือกเรียนตามความถนัดของตนเองได้เลย พอเรียนจบมาแล้วก็สามารถสมัครเข้าทำงานได้ทันทีเลย

4. จะเลือกเรียนต่อ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ก็ได้

เมื่อเรียนจบในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. แล้ว เราสามารถเลือกเรียนต่อได้ตามที่สนใจเลย โดยหากต้องการพัฒนาฝีมือให้เก่งยิ่งขึ้นนั้น ก็สามารถเลือกเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. ได้ หรือถ้าหากต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้เช่นกัน

เพราะในปัจจุบันมีหลายสถาบันการศึกษาได้เปิดรับวุฒิ ปวช. เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น เข้าศึกษาต่อได้ทั้งหลักสูตรปกติ 4 ปี หรือเรียน ปวส. 2 ปี + หลักสูตรต่อเนื่องอีก 2 ปีในระดับมหาวิทยาลัย 

5. โครงการ “ฝีมือชน”

สำหรับ โครงการฝีมือชน เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนในสายอาชีพได้มีโอกาสในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถบอกได้เลยว่า ตอนนี้ตลาดแรงงานกำลังขาดแคลนช่างฝีมือดีจำนวนมากเพราะคนที่จบในสามัญหรือปริญญาตรีมานั้น แม้ว่าจะมีความรู้เฉพาะทางที่ดี แต่ก็ยังทักษะในการลงมือทำงานจริง เมื่อเข้ามาทำงานแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานหลายเดือน ต่างจากเด็กสายอาชีวศึกษาที่มีความชำนาญในสายอาชีพของตนเองแล้ว 

โดยเราสามารถสังเกตได้จากการรับสมัครงานในตำแหน่งสายเทคนิค (เกือบทุกบริษัท) ที่มักจะต้องการคนที่มีประสบการณ์การทำงาน หรือ ระบุเลยว่าต้องจบมาในวุฒิ ปวช./ปวส. อยู่ในคุณสมบัติของผู้สมัครด้วย นอกจากนี้ ยังถือเป็นการได้ไปทำงานในต่างประเทศอีกด้วย เพราะปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรียกได้ว่านอกจากจะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้ว ยังได้ประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ และได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย

เรียบเรียงโดย campus-star.com

บทความที่เกี่ยวข้อง