ช่างอากาศยาน ปวส สายอาชีพ สายอาชีวศึกษา หลักสูตรช่างอากาศยาน

เด็กอาชีวะเตรียมเฮได้เลย! 6 วิทยาลัยเทคนิค เปิดสอนหลักสูตรช่างอากาศยาน ระดับ ปวส.

Home / ข่าวการศึกษา / เด็กอาชีวะเตรียมเฮได้เลย! 6 วิทยาลัยเทคนิค เปิดสอนหลักสูตรช่างอากาศยาน ระดับ ปวส.

นักเรียนอาชีวศึษาเตรียมตัวกันให้พร้อมเลย… คณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จับมือกับสถาบันการบินพลเรือน กองทัพอากาศ และบริษัทสายการบินต่างๆ พัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมี 6 วิทยาลัยเทคนิคนำร่องสอนหลักสูตรช่างอากาศยาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

เรียน อาชีวะ หลักสูตรช่างอากาศยาน

โดยวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า สอศ. ได้จับมือกับสถาบันการบินพลเรือน บริษัทสายการบินต่างๆ รวมถึงกองทัพอากาศ พัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยานให้เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งในขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวได้ทำการพัฒนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจะใช้เวลาในการเรียน 2 ปี กับ 1 ภาคฤดูร้อน และจะเริ่มนำไปใช้สอนในภาคเรียนที่ 2/2560 นี้ 

สำหรับ 6 วิทยาลัยเทคนิคนำร่องของงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้แก่

  1. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพฯ
  2. วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต
  3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  4. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  5. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  6. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ยังมี มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้ประสานขอใช้หลักสูตรการเรียนการสอนนี้อีกด้วย

ถ้าเราพูดถึง วิชาเรียนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินในยุคปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดการศึกษาอย่างมากเลยทีเดียว จึงทำให้ สอศ. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) สาขาอุตสาหกรรมการบินขึ้นมา เพื่อพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการบินทั้งระบบ อีกทั้ง สอศ. ยังจะทำการผลักดันให้เกิดหลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน 5 ปี โดยแบ่งเป็นหลักสูตร ปวช. 3 ปี และ ปวส. 2 ปี อีกด้วย

โดยแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสายการบินราคาประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การเดินทางของคนทั่วโลก ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบิน ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic เพื่อรองรับแผนการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินไทย ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนวิศวกรอากาศยานและช่างอากาศยานเป็นจำนวนมาก ที่จะสามารถช่วยในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องบินที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมการบินของไทย

จากการประเมินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีการระบุข้อมูลที่เป็นตัวเลขความต้องการบุคลากรด้านการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ และช่างอากาศยานภาคพื้น จำนวนมากกว่า 40,000 อัตราเลยทีเดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : http://thaitribune.org