ทหาร พยาบาลทหาร วุฒิการศึกษา แนะแนวการศึกษา แพทย์ทหาร

อยากเป็น ทหาร เรียนต่อที่สถาบันไหนได้บ้าง? – วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน

Home / ข่าวการศึกษา / อยากเป็น ทหาร เรียนต่อที่สถาบันไหนได้บ้าง? – วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน

น้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากเป็นทหาร แต่ไม่รู้ว่าจะสมัครเข้าเรียนต่อที่สถาบันไหนได้บ้างนั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้ของสถาบันการศึกษาด้านทหารทั้ง 3 เหล่าทัพมาฝากกันด้วยค่ะ

อยากเป็น ทหาร เรียนต่อที่ไหนได้บ้าง?

ทั้งนี้นอกจากน้อง ๆ จะสามารถสมัครสมัครสอบบรรจุในด้านวิชาชีพเฉพาะด้านของ 3 เหล่าทัพ และสมัครเป็นทหารเกณฑ์ได้แล้วนั้น ก็ยังมีสถาบันการศึกษาด้านทหารอื่น ๆ ที่เปิดรับสมัครบุคคลที่อยากจะเรียนต่อด้านนี้ด้วย จะมีสถาบันไหนบ้าง ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย…

อยากเป็น ทหาร เรียนต่อที่สถาบันไหนได้บ้าง? 

ภาพจาก FB : โรงเรียนนายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้แก่ วุฒิ ม.6 กศน. และ ปวช. โดยน้อง ๆ จะได้เรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอีก 6 เดือน และเมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับการติดยศเป็นสิบตรี

เฟซบุ๊กโรงเรียนนายสิบทหารบก : คลิกที่นี่

บทความเพิ่มเติม > 13 เหล่าน่าเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบก – เรียนฟรี พร้อมติดยศสิบตรี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ได้แก่ วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร ระยะเวลาในการศึกษาคือ 5 ปี เมื่อเรียนจบจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งยังได้รับการติดยศเป็นร้อยตรี

เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) : www.crma.ac.th

โรงเรียนนายเรือ

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนนายเรือ ได้แก่ วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร ระยะเวลาในการศึกษาคือ 5 ปี เมื่อเรียนจบจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งยังได้รับการติดยศเป็นเรือตรี

เว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ : www.rtna.ac.th

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้แก่ วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร ระยะเวลาในการศึกษาคือ 5 ปี เมื่อเรียนจบจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งยังได้รับการติดยศเป็นเรืออากาศตรี

เฟซบุ๊กโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช : คลิกที่นี่

โรงเรียนเตรียมทหาร

วุฒิที่ใช้ในการสมัครเรียนที่ โรงเรียนเตรียมทหาร ได้แก่ วุฒิ ม.4 กศน. และ ปวช. ระยะเวลาในการศึกษาคือ 2 ปี โดยจะได้รับวุฒิเทียบเท่ากับการเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนเตรียมทหารจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการคัดเลือก

เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร : www.afaps.ac.th

อยากเป็น ทหาร เรียนต่อที่สถาบันไหนได้บ้าง? 

ภาพจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (เครื่องแบบโรงเรียนเตรียมทหาร) 

โรงเรียนจ่าอากาศ

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ ได้แก่ วุฒิ ม.6 กศน. และ ปวช. สำหรับนระยะเวลาในการศึกษาที่โรงเรียนจ่าอากาศ คือ 2 ปี และหลังเรียนจบน้อง ๆ จะได้รับการติดยศเป็นจ่าอากาศตรี

เว็บไซต์โรงเรียนจ่าอากาศ : www.atts.ac.th

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้แก่ วุฒิ ม.6 กศน. และ ปวช. สำหรับนระยะเวลาในการศึกษาที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือ 2 ปี และหลังเรียนจบน้อง ๆ จะได้รับการติดยศเป็นจ่าตรี

เฟซบุ๊กโรงเรียนชุมพลทหารเรือ : คลิกที่นี่

บทความเพิ่มเติม > อยากเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? – เรียนฟรี มีเงินเดือนให้

โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ได้แก่ วุฒิ ม.6 กศน. และ ปวช. สำหรับนระยะเวลาในการศึกษาที่โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ คือ 2 ปี และหลังเรียนจบน้อง ๆ จะได้รับการติดยศเป็นจ่าตรี

เฟซบุ๊กโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ : www.ncitschool.navy.mi.th

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ได้แก่ วุฒิ ม.6 (สายวิทย์-คณิตฯ) สำหรับนระยะเวลาในการศึกษาที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร คือ 2 ปี และหลังเรียนจบน้อง ๆ จะได้รับการติดยศเป็นสิบตรี

เว็บไซต์โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร : www.rtsd.mi.th

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้แก่ วุฒิ ม.3 และ กศน. ระยะเวลาในการศึกษาคือ 3 ปี โดยจะได้รับวุฒิเทียบเท่ากับการเรียนจบชั้น ปวช. และได้รับการติดยศเป็นสิบตรี

เว็บไซต์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร : www.mtts.ac.th

อยากเป็น ทหาร เรียนต่อที่สถาบันไหนได้บ้าง? 

ภาพจาก FB : Born to Be Medical Cadet Camp ค่ายตะกายฝัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้แก่ วุฒิ ม.6 กศน. และ ปวช. ระยะเวลาในการศึกษาคือ 6 ปี เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมติดยศเป็นร้อยตรี และบรรจุเป็นแพทย์ทหารในสังกัดโรงพยาบาลทหาร

เว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า : www.pcm.ac.th

บทความเพิ่มเติม > อยากเรียน แพทย์ทหาร ต้องทำยังไง – เรียนต่างจากแพทย์ (ทั่วไป) อย่างไร?

วิทยาลัยพยาบาลทหาร (บก/เรือ/อากาศ)

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร วิทยาลัยพยาบาลทหาร (บก/เรือ/อากาศ) ได้แก่ วุฒิ ม.6 (สายวิทย์-คณิตฯ) ระยะเวลาในการศึกษาคือ 4 ปี จบแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมได้รับการติดยศร้อยตรีหญิง หรือเทียบเท่า และยังได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพยาบาลในโรงพยาบาลทหาร

เว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ : www.rtncn.ac.th

เฟซบุ๊กวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : คลิกที่นี่

เว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก : https://rtanc.ac.th/

บทความเพิ่มเติม > ข้อมูลการเรียน พยาบาลทหาร ทุกเหล่าทัพ | คุณสมบัติ การคัดเลือก ค่าเทอม

โรงเรียนดุริยางค์ทหาร (บก/เรือ/อากาศ)

วุฒิที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนดุริยางค์ทหาร (บก/เรือ/อากาศ) ได้แก่ วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ระยะเวลาในการศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ทหาร (บก/เรือ/อากาศ) คือ 3 ปี เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับการติดยศเป็นสิบตรี

เฟซบุ๊กโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ : คลิกที่นี่

เฟซบุ๊กนักเรียนดุริยางค์ทหารบก – RTABS : คลิกที่นี่

เฟซบุ๊กกองดุริยางค์ทหารเรือ : คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, FB : เรียนต่อที่ไหนดี, เว็บไซต์สถาบันด้านทหารทุกเหล่าทัพ

บทความที่น่าสนใจ