ข้าราชการ ทหาร ทหารเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ แนะแนวการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

อยากเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? – เรียนฟรี มีเงินเดือนระหว่างศึกษา

Home / ข่าวการศึกษา / อยากเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? – เรียนฟรี มีเงินเดือนระหว่างศึกษา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นทหารเรือ อยากเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือนั้น แต่ไม่รู้ว่ามีขั้นตอนการสมัครอย่างไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และเรามีคุณสมบัติตรงตามที่สถาบันกำหนดเอาไว้หรือเปล่านั้น ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะ

อยากเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

เพราะในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้ในการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือมาบอกกันแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติของผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร สิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเข้าไปเรียน และเมื่อจบการศึกษาแล้ว ฯลฯ

นักเรียนจ่าทหารเรือ

ภาพจาก FB : นักเรียนจ่าทหารเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมัครได้ทุกแผนการเรียน) หรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ กศน. หรือเทียบเท่า
2. เป็นชายโสด (ไม่รับผู้หญิงนะคะ) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนในเดือนเมษายน
3. ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี
4. ต้องว่ายน้ำเป็น แน่นอนอยู่แล้วว่าการจะเป็นทหารเรือได้นั้น เราจะต้องว่ายน้ำเป็นด้วยนะ
5. ต้องไม่มีรอยสัก ถ้าหากใครที่มีรอยสักและต้องการสมัครเข้าเรียนต่อจะต้องทำการลบรอยสักเสียก่อน โดยรอยแผลที่เกิดจากการลบรอยสักต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ตารางนิ้ว
6. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรทั้งในและนอกราชการ มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

วิธีการสมัคร : นักเรียนจ่าทหารเรือ

สำหรับวิธีการสมัครเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครได้ 3 วิธี ได้แก่ สมัครผ่านทางไปรษณีย์ สมัครดด้วยตนเอง และสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สมัครทางไปรษณีย์

2. สมัครด้วยตนเอง

– จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
– จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
– จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
– จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน
– จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)
– จังหวัดสงขลา สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา
– กรุงเทพมหานคร ฐานทัพเรือกรุงเทพ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย
– จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล

3. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน : www.navedu.navy.mi.th

นักเรียนจ่าทหารเรือ

ภาพจาก FB : นักเรียนจ่าทหารเรือ

การซื้อใบสมัคร

1. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติ (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา หรือธนาณัติด่วนพิเศษเท่านั้น ไม่รับธนาณัติ online) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
2. ซื้อด้วยตนเอง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ 80 บาท ตามสถานที่ราชการของกองทัพเรือ

ขั้นตอนการทดสอบ มีดังนี้

1. การสอบภาควิชาการ โดยมีเนื้อหาที่สอบ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เป็นเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้น ม.ปลาย)
2. สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบรอบวิชาการมาแล้ว จะได้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

การเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ (นรจ.)

สำหรับผู้ที่เข้าเรียนจะได้รับการฝึกภาคสาธารณศึกษาเพื่อให้มีลักษณะท่าทางเป็นทหาร และรู้จักขนบธรรมเนียมของทหารเรือ ที่รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนจะแยกย้ายไปศึกษาตามพรรค-เหล่าในโรงเรียนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. พรรคนาวิน เหล่าทหารการปืน เหล่าอาวุธใต้นำ้ เหล่าทหารสามัญ เหล่าทหารสัญญาณ เหล่าทหารอุทกศาสตร์ เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าอุตุนิยมวิทยา และเหล่าทหารการข่าว
2. พรรคกลิน เหล่าทหารไฟฟ้า และเหล่าทหารเครื่องกล
3. พรรคนาวิกโยธิน เหล่าทหารราบ เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง และเหล่าทหารสื่อสาร
4. พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารสารบรรณ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารพระธรรมนูญ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา เหล่าทหารวิทยาศาสตร์ แลtเหล่าทหารดุริยางค์

นักเรียนจ่าทหารเรือ

ภาพจาก FB : นักเรียนจ่าทหารเรือ

เรียนฟรี อยู่ฟรี : นักเรียนจ่าทหารเรือ

ในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือนั้น เราจะได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้

1. นักเรียนจ่าทหารเรือทุกคนได้รับเงินเดือนระหว่างการศึกษา
2. กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหาร และเครื่องแต่งกายทั้งหมด
3. นักเรียนจ่าทหารเรือ ที่มีผลการเรียนดีมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ปีละประมาณ 2 ทุนการศึกษาด้วยกัน
4. มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดีให้เข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ
5. นักเรียนจ่าทหารเรือ ผู้มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีจะได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา
6. มีโอกาสเดินทางท่องโลกกว้าง โดยการไปเยี่ยมเยือนเมืองท่าต่าง ๆ ในช่วงฝึกภาคทะเล

จบการศึกษา ได้รับการประดับยศ

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือแล้ว เราจะได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับการประดับยศเป็นจ่าตรีและได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพเรือ
2. เมื่อเป็นนายทหารประทวนแล้วยังมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเอง ในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปรับเรือในต่างประเทศ
3. นายทหารประทวนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรและสามารถสอบปรับเทียบคุณวุฒิเป็นนายทหารสัญญาบัตรปริญญาได้ตามตำแหน่งที่กองทัพเรือมีความต้องการ เป็นสถาบันหลัก ที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้แก่กองทัพเรือ

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ : www.rtopcadet.com

เว็บไซต์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (กรมยุทธศึกษาทหารเรือ) : www.navedu.navy.mi.th

บทความที่น่าสนใจ