ข้าราชการ จบแล้วทำงานอะไร พยาบาล พยาบาลตำรวจ แนะแนวการศึกษา

อยากเป็น พยาบาลตำรวจ ต้องเรียนจบอะไร – คะแนนที่ใช้สอบเข้ามีอะไรบ้าง?

Home / ข่าวการศึกษา / อยากเป็น พยาบาลตำรวจ ต้องเรียนจบอะไร – คะแนนที่ใช้สอบเข้ามีอะไรบ้าง?

เชื่อว่าจะต้องมีน้อง ๆ หลายคนที่มีความฝันอยากจะเป็น พยาบาลตำรวจ และอยากเข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กันอย่างแน่นอน แต่น้อง ๆ รู้หรือไม่ว่าการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง และจะต้องเรียนจบในระดับชั้นไหนถึงจะสามารถสมัครเข้าเรียนได้

พยาบาลตำรวจ ต้องเตรียมคะแนนอะไรบ้าง ก่อนสมัครเรียน

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการเป็นพยาบาลตำรวจมาให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวให้พร้อมกันก่อนสมัครแล้วค่ะ จะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรรู้และเตรียมตัวให้พร้อม ตามมาดูกันได้เลย…

พยาบาลตำรวจ

ภาพจาก เฟชบุ๊ก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการเรียนการสอนนอกจากเราจะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาชีพทั่วไปและฝึกภาคปฏิบัติในอาชีพพยาบาลแล้ว เรายังจะต้องฝึกวินัยตำรวจ อีกด้วย

ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เป็นคนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ ไม่ประมาท ในการปฏิบัติงาน เพราะถ้าทำงานพลาดอาจหมายถึงชีวิตคนคนหนึ่งเลยก็ได้ รวมถึงยังมีกิจกรรมกองทัพต่าง ๆ ที่เราต้องเข้าร่วมด้วย เช่น กีฬากองทัพที่จัดที่จัดขึ้นทุกปี ฯลฯ

เมื่อเราเรียนจบจะได้รับการบรรจุและติดยศราชการเป็น ว่าที่ร้อยตำรวจตรี และรับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เข้ามาแล้ว ต้องเรียนอะไรบ้าง?

การเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นอกจากเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยกระบวนการสังเกต สอบถาม การจดบันทึกอาการ และคอยให้ความช่วยเหลือแพทย์ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่าง ๆ แล้วนั้น เราก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพอีกด้วย

ทั้งนี้ คนที่จะเรียนพยาบาลตำรวจได้นั้น จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความเมตตากรุณา มีความอดกลั้น มีใจรักบริการ และสามารถทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้

พยาบาลตำรวจ

ภาพจาก เฟชบุ๊ก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระบบรับตรง บุคคลทั่วไป (ช่วงเดือนธันวาคม)

– สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
– รับเฉพาะผู้หญิงเข้าเรียนเท่านั้น
– ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี
– ต้องมีสถานะโสด ยังไม่แต่งงาน
– ต้องมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
– ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
– ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/ PAT1 (คณิตศาสตร์) / PAT2 (วิทยาศาสตร์)

รับตรง บุตรข้าราชการตำรวจ (ช่วงเดือนธันวาคม)

– เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ
– สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
– รับเฉพาะผู้หญิงเข้าเรียนเท่านั้น
– ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี
– ต้องมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
– ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
– ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/ PAT1 (คณิตศาสตร์) / PAT2 (วิทยาศาสตร์)

รอบแอดมิชชัน

– GPAX 20%
– O-NET 30%
– GAT 20%
– PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%

พยาบาลตำรวจ

ภาพจาก เฟชบุ๊ก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สำหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการเรียนทั้ง 4 ปี อยู่ที่ประมาณ 174, 900 – 223,200 บาท หรือถ้าแบ่งออกเป็นเทอมก็จะอยู่ที่ประมาณ 15, 800 – 37,700 บาท/เทอม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมในหลักสูตรของแต่ละปีการศึกษา น้อง ๆ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

จบแล้วทำงานอะไร?

– บรรจุเป็นพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ
– พยาบาลวิชาชีพ
– การพยาบาลผู้สูงอายุ
– พยาบาลผดุงครรภ์
– พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
– พยาบาลบริหารการพยาบาล
– พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
– พยาบาลอาชีวอนามัย
– พยาบาลอุบัติหตุฉุกเฉิน
– พยาบาลศัลยกรรม ฯลฯ

ติดตามข่าวสารการสมัครเข้าเรียนได้ที่ : 

– เว็บไซต์ http://nursepolice.go.th
– เฟชบุ๊ก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

บทความที่น่าสนใจ