“เป็ดติดล้อ” วิ่งมหากุศล ระดมทุนซื้อ wheelchair เพื่อน้องๆ ผู้พิการ

งานNitade Fund Run ตอน "เป็ดติดล้อ : ถึงเวลา พาไป ให้ไกลกว่าเดิม" งานวิ่งมหากุศล เพื่อระดมทุนนำไปซื้อ wheelchair ให้แก่น้องๆผู้พิการ