“ษา วรรณษา” ปลื้มใจ รับรางวัลแม่ดีเด่น “น้องเซย์เดย์” ลูกชายสอบได้ที่ 1

ปลื้มใจสุด ๆ ษา วรรณษา รับรางวัลแม่ดีเด่น ลูกชายออทิสติก น้องเซย์เดย์-ด.ช.ชวาลภพ วงษ์ทอง สอบกลางภาคได้ลำดับที่ 1 ของห้อง