ตามติดชีวิตเรียน สกาย-วงศ์รวี กับการเรียนประวัติศาสตร์ ในรั้วแม่โดม

ตามติดชีวิตเรียน สกาย-วงศ์รวี กับการเรียนประวัติศาสตร์ ในรั้วแม่โดม

สกาย-วงศ์วรี นทีธร กับผลงานใหม่ที่ท้าทายใน Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ นอกจากนี้การเรียนก็เข้าไปเป็นขวัญใจชาวมอในคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ตามติดชีวิตเรียน สกาย-วงศ์รวี