มทส. กับพื้นที่สีเขียวสบายตา สมกับติดอันดับ ‘ม.สีเขียวโลก’ ของ UI 4 ปีซ้อน

นโยบาย “มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University)” ภายใต้แนวคิด “เขียวคือชีวิต สะอาดคือจิตใจ สะอาดกายสบายใจ”