ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ นศ. ม.ศิลปากร 

ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ ของนศ. สถาปัตย์ ม.ศิลปากร

ชวนมาดู ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ ของนศ. สถาปัตย์ ม.ศิลปากร ที่ต้องบอกเลยว่าความคิดสร้างสรรค์ของน้อง ๆ แต่ละคนเก่งมาก สวยงามสุด ๆ