คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลงานนักศึกษา สถาปัตยกรรมไทย

ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ ของนศ. สถาปัตย์ ม.ศิลปากร

Home / วาไรตี้ / ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ ของนศ. สถาปัตย์ ม.ศิลปากร

ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์นั้น ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญเสียก่อน และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องสร้างศาลหลักเมืองขึ้นมา

ชวนมาดู ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ

ผลงานการออกแบบของ นศ. #SU

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีผลงานการออกแบบเชิงทดลอง โครงการศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 4 ของน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาให้ชมกันด้วยค่ะ ที่ต้องบอกเลยว่าความคิดสร้างสรรค์ของน้อง ๆ แต่ละคนเก่งมาก ผลงานงานที่ออกมาก็สวย งดงาม วิจิตรจริง ๆ

นายจักริน แสงเรือน

ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ นศ. ม.ศิลปากร 

นางสาวภณลต ไชยบำรุง

ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ นางสาวภณลต ไชยบำรุง

นายชยุต โฉมชัย

ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ นศ. ม.ศิลปากร

นายธีวิท เชิญพิพัฒธนสกุล

ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ นศ. ม.ศิลปากร

นางสาวอิษฎ์อสณิก อัศวานันท์

ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ นศ. ม.ศิลปากร

นางสาวอรณิชา รวดเร็ว

ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ นศ. ม.ศิลปากร

นางสาวอรจิรา มีศรีกมลกุล

ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ นศ. ม.ศิลปากร

นายอนุสิษฐ์ ชนะสงคราม

นายอนุสิษฐ์ ชนะสงคราม

นางสาวศุภาพิชญ์ ศรียุทธไกร

ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ นศ. ม.ศิลปากร

นางสาวธนรรชนก เอี่ยมละออ

ผลงานการออกแบบ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ นศ. ม.ศิลปากร

#ArspirationTheGallery #Arspiration #TotallyArts #Art #Architecture #Design #Creativity #Silpakorn

นี่เป็นผลงานเพียงส่วนหนึ่งของน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เท่านั้น เพื่อน ๆ สามารถเข้าไปชมผลงานทั้งหมดของน้อง ๆ ได้ที่ : www.arch.su.ac.th

รวมภาพผลงานน้อง ๆ นศ. ม.ศิลปากร

ถ่ายภาพโดย : คุณรุวัยดา อาบีดีน และคุณชุตินธร องค์ธนะสุข
ข้อมูลจาก : www.arch.su.ac.th, FB : Arspiration, Faculty of Architecture, Silpakorn University

บทความที่น่าสนใจ