คณะน่าเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วุฒิการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน

ความแตกต่างหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – ระวังเลือกพลาด!!

Home / ข่าวการศึกษา / ความแตกต่างหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – ระวังเลือกพลาด!!

ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยมีหลายเรื่องด้วยกัน ที่น้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยให้ดีก่อนตัดสินใจเรียนต่อ และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเรียนต่อที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในหลักสูตร 4 และ 5 ปี มาบอกกันด้วยค่ะ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พร้อมทั้งนี้ ยังมีชื่อเรียกวุฒิการศึกษาในแต่ละสาขาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาฝากกันอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปเจาะลึกข้อมูลน่ารู้กันเลย จะได้เลือกเรียนต่อไม่พลาดกันนะจ๊ะ

หลักสูตร 4 ปี

เมื่อเราลองเปรียบเทียบหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระหว่างการเรียน 4 ปี และเรียน 5 ปี จะพบว่า โดยรวมแล้วในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ 4 ปี จะเป็นการเรียนแบบการบูรณาการความรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ การออกแบบ การบริหาร เป็นต้น

ดังนั้น จึงทำให้หลักสูตร 4 ปี มีวุฒิการศึกษาที่หลากหลายด้วยกัน เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) เป็นต้น ทั้งนี้วุฒิการศึกษาที่น้อง ๆ จะได้รับจะมีความแตกต่างกันออกไปตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี

ส่วนในหลักสูตร 5 ปี จะเป็นหลักสูตรสายตรงที่เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์มากกว่าแบบการเรียน 4 ปี และเมื่อน้อง ๆ เรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) และสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสถาปนิกได้

วุฒิการศึกษา คณะสถาปัตย์ มีอะไรบ้าง?

  1. สถ.บ. คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  2. วท.บ. คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  3. ศล.บ. คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต
  4. ศศ.บ. คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  5. ศป.บ. คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  6. ผ.บ. คือ หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต
  7. บธ.บ. คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  8. ภ.สถ.บ. คือ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี เปิดสอนที่ไหนบ้าง?

หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่ 

** นี่เป็นเพียงตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์เท่านั้น ทั้งนี้ยังมีอีกหลายสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านนี้ และในบางสถาบันฯ ก็เปิดสอนทั้งในหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี โดยแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาัยต่าง ๆ ได้เลยค่ะ

บทความที่น่าสนใจ