U2T ม.ขอนแก่น สอนทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริมแก่ชาวบ้าน

U2T ม.ขอนแก่น สอนทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริมแก่ชาวบ้าน

U2T ม.ขอนแก่น สอนทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ 3 สูตร ประกอบด้วย การทำสบู่กลีเซอรีน การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติสูตรเย็น และการทำสบู่น้ำมันธรรมชาติสูตรร้อน