ขอนแก่น ม.ขอนแก่น สบู่ อาชีพเสริม

U2T ม.ขอนแก่น สอนทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริมแก่ชาวบ้าน

Home / วาไรตี้ / U2T ม.ขอนแก่น สอนทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริมแก่ชาวบ้าน

ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T) ลงพื้นที่ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม โดยมี ปาริชาติ หาญไชยนะ ผู้จัดการสมาคมเพื่อนธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม

การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้าน มีองค์ความรู้ในนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นวัสดุใช้สอยในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และเปิดโอกาสทางด้านการตลาด ผลักดันให้สินค้าในชุมชนเกิดมูลค่าพร้อมกับยังคงสร้างอาชีพในชุมชน ลดปัญหาการว่างงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน

ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวด้วยว่า การจัดอบรมดังกล่าว เกิดจากกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชน ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นวัสดุใช้สอยในครัวเรือน

โดยการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากการบรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการทำสบู่ และอธิบายถึงคุณค่าต่อสุขภาพผิวของการนำสมุนไพร มาเป็นองค์ประกอบในการทำสบู่แล้ว ยังมีการสาธิตและการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

ฝึกปฏิบัติทำสบู่ 3 สูตร

โดยฝึกปฏิบัติทำสบู่ 3 สูตร ประกอบด้วย การทำสบู่กลีเซอรีน การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติสูตรเย็น และการทำสบู่น้ำมันธรรมชาติสูตรร้อน ซึ่งไขมันธรรมชาติที่ใช้ได้นั้น ได้แก่ น้ำมันปาล์ม น้ำมันถัวเหลือง นำมันงา น้ำมะกอก น้ำมันมะพร้าว และ น้ำมันรำข้าว และผสมด้วยสมุนไพรและพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ดอกมะลิ มะนาว มะกรูด มะขาม กระชาย ขมิ้น และว่านห่างจระเข้

โดยคณะผู้จัดทำโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดอมรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อชุนชนบ้านโนนสมบรูณ์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนรอบข้าง และสามารถเกิดเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่

บทความแนะนำ