สมศ. โชว์ความพร้อมประเมิน 67 มั่นใจกรอบแนวทางประเมิน – เกณฑ์ใหม่สุดเวิร์ค

สมศ. โชว์ความพร้อมประเมิน 67 มั่นใจกรอบแนวทางประเมิน - เกณฑ์ใหม่สุดเวิร์ค เผยผู้ประเมินพร้อมเกินร้อย เริ่มวิเคราะห์ SAR ก่อนลงพื้นที่จริงกรกฎาคมนี้

เสมา 1 มอบนโยบาย สมศ. มุ่งประเมินเพื่อพัฒนา หวังให้เป็นกระจกสะท้อนผลการจัดการศึกษา

เสมา 1 มอบนโยบาย สมศ. มุ่งประเมินเพื่อพัฒนา หวังให้เป็นกระจกสะท้อนผลการจัดการศึกษา พร้อมผลักดันสถานศึกษานำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ศธ.

สมศ. ทดลองประเมิน นำร่องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สมศ. ทดลองประเมิน นำร่องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

สมศ. รับนโยบาย รมว.ศธ. มุ่งเป้า สถานศึกษาขนาดเล็ก-ห่างไกล-ขยายโอกาส

สมศ. รับนโยบาย รมว.ศธ. มุ่งเป้า สถานศึกษาขนาดเล็ก ห่างไกล ขยายโอกาส ยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั่วถึงและเท่าเทียม
สมศ. ชูโมเดลความสำเร็จ การประเมินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สมศ. ชูโมเดลความสำเร็จการประเมินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทักษะ-สร้างไหวพริบเอาตัวรอด

สมศ. ชูโมเดลความสำเร็จ การประเมินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำข้อชี้แนะปรับใช้สร้างผู้เรียน มีทักษะ-สร้างไหวพริบ
ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร

ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร

คุณครูมีเฮ! เมื่อรัฐบาล สั่ง สมศ. ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร ในปี 2558 ต้องไปพัฒนาโรงเรียนกลุ่มนี้