สมศ. ชูโมเดลความสำเร็จ การประเมินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สมศ. ชูโมเดลความสำเร็จการประเมินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทักษะ-สร้างไหวพริบเอาตัวรอด

สมศ. ชูโมเดลความสำเร็จ การประเมินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำข้อชี้แนะปรับใช้สร้างผู้เรียน มีทักษะ-สร้างไหวพริบ
ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร

ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร

คุณครูมีเฮ! เมื่อรัฐบาล สั่ง สมศ. ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร ในปี 2558 ต้องไปพัฒนาโรงเรียนกลุ่มนี้