วิธีเตรียมเงินในสเตทเม้นท์ เพื่อขอวีซ่าเรียนต่ออังกฤษ

หลายคนคงสงสัยว่าจะต้องมีเท่าไหร่แน่ถึงจะผ่านวีซ่า ซึ่งตอนนี้การยื่นวีซ่านักเรียนของอังกฤษใช้ระบบคะแนนแบบ Point Based system..