ความประทับใจตอนเรียน รร.จิตรลดา

ทรงมีมุกอารมณ์ขัน ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตรัสถึง ความประทับใจตอนเรียน รร.จิตรลดา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงมีมุกอารมณ์ขันระหว่างตรัสถึงความประทับใจตอนเรียน รร.จิตรลดา