สหกิจศึกษา VS การฝึกงาน

สหกิจศึกษา VS การฝึกงาน | เปรียบเทียบความแตกต่าง

นักศึกษาต้องยื่นเรซูเม่ และยื่นใบสมัครต่อองค์กรที่จะเลือกเข้าไปปฏิบัติสหกิจ มีการสอบสัมภาษณ์ด้วย และการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับองค์กร ถ้านักศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกจะต้องหาองค์กรอื่นแทน