จุ๊บจิ๊บ สาวน่านสุดน่ารัก จาก มศว.ประสานมิตร

จุ๊บจิ๊บ กมลฤทัย เนตรทิพย์ จบจาก มศว.ประสานมิตร เอกศิลปะการแสดงศึกษา จุ๊บจิ๊บ สาวน้อยสุดน่ารัก จากคลิป "กำอู้ สาวเชียงใหม่ & สาวน่าน"