รอบรู้เรื่องจิตวิทยา | คืออะไร? เรียนที่ไหน? จบแล้วทำงานอะไร?

ว่ากันว่าจิตใจของมนุษย์นั้นยากแท้หยั่งถึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากที่สุดในโลกจึงเกิดศาสตร์ที่เรียกว่า "จิตวิทยา" ขึ้น

สาขาวิชาจิตวิทยา ม.ราชภัฏจันทรเกษม เปิดห้องให้คำปรึกษา ลดความเครียด

เพื่อคอยแนะนำและให้กำลังใจนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในทุกปัญหา เช่น การเรียน ครอบครัว การทำงาน การดำเนินชีวิต หรือปัญหาอื่น ๆ