สาวน่ารัก ออม-ปุณยวีร์ กับการเรียนสาขาวิทยาการประกันภัย ม.ธรรมศาสตร์

ถือเป็นสาขาที่ใหม่ และมาแรงมากๆ ตอนนี้ เพราะในประเทศไทยมีไม่กี่มหา’ลัยที่เปิดสอน ทำให้การแข่งขันสูงมาก ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีสาขานี้ด้วย...