Automation หลักสูตรการศึกษา ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น Automation + AI = โลคยุคอนาคต

ปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแวดวง หลักสูตรการศึกษา ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น Automation + AI = โลคยุคอนาคต