หลักสูตรพัฒนาบัณฑิต กว่า 20 สาขา

กระทรวงแรงงานเปิด หลักสูตรพัฒนาบัณฑิต กว่า 20 สาขา – หลักสูตรฝึกอาชีพ

หลักสูตรพัฒนาบัณฑิต ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Rrady Center) กระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือบัณฑิตและยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยได้มอบหมายให้