กรมสรรพากรจับมือ มธบ.

กรมสรรพากรจับมือ มธบ. ติดอาวุธความคิด ผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องภาษี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษา และยกระดับความรู้ด้านภาษีอากรก่อนเข้าระบบธุรกิจ รวมถึงการผลักดันนักศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพในอนาคต กรมสรรพากรจับมือ มธบ.

สุดเจ๋ง ม.เกริก จัดอบรมฟรี หัวข้อ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์

“โซเชียลมีเดียสำหรับ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ” หลักสูตรที่สอนเทคนิคการใช้เครื่องมือทางการสื่อสาร แอพฯ ต่างๆ ที่ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย