ทูลกระหม่อมอาจารย์

เหตุผลที่สมเด็จพระเทพฯ รับราชการเป็น ทูลกระหม่อมอาจารย์ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนที่ ร.5 ทรงจัดตั้งขึ้น ด้วยพระบรมราชปณิธานที่จะให้การศึกษาอบรมและดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย เพื่อออกไปรับราชการเป็นนายทหารของกองทัพบก ทูลกระหม่อมอาจารย์