สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จส่วนพระองค์ พระราชทานอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

ภาพแห่งความประทับใจของประชาชน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จส่วนพระองค์ พระราชทานชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้กับเด็ก ๆ นักเรียน