เกรซ นวรัตน์ ขอบคุณจุฬาฯ ให้แต่งกายข้ามเพศรับปริญญาได้

เกรซ ลูกเสี่ยงเจียง ภาคภูมิใจ เรียนจบเตรียมรับปริญญา ทางจุฬาฯ อนุญาตให้แต่งกายข้ามเพศในเครื่องแบบผู้ชายได้