งานเกษตรแฟร์ 2562 วันที่ 25 ม.ค - 2 ก.พ. 2562 ม.เกษตรฯ บางเขน

กลับมาอีกครั้ง! งานเกษตรแฟร์ 2562 วันที่ 25 ม.ค-2 ก.พ. 62 ม.เกษตรฯ บางเขน

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับงานวันเกษตรแห่งชาติ หรืองานเกษตรแฟร์ โดยในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 25 ม.ค. - 2 ก.พ. 62 - งานเกษตรแฟร์ 2562