เปิดวาร์ปและพิกัดร้าน พ่อค้าแซ่บ

เปิดวาร์ปและพิกัดร้าน พ่อค้าแซ่บ ของดีงานเกษตรแฟร์ 62

เริ่มต้นแล้วกับงานเกษตรแฟร์ 2562 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - เปิดวาร์ปและพิกัดร้าน พ่อค้าแซ่บ
ภาพบรรยากาศ งานเกษตรแฟร์ 2562 - 25 ม.ค ถึง 2 ก.พ. 62 ม.เกษตรฯ บางเขน

ภาพบรรยากาศ งานเกษตรแฟร์ 2562 วันที่ 25 ม.ค ถึง 2 ก.พ. 62 ม.เกษตรฯ บางเขน

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับงานวันเกษตรแห่งชาติ หรืองานเกษตรแฟร์ โดยในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 25 ม.ค. - 2 ก.พ. 62 - งานเกษตรแฟร์ 2562