ฝันใหม่ สู่การเป็นนักบิน ของดาวเดือน ม.ศรีปทุม

ฝันใหม่ สู่การเป็นนักบิน ของดาวเดือน ม.ศรีปทุม

ดาวเดือนรุ่นแรก วิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาการจัดการความปลอดภัยทางการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ฝันใหม่ สู่การเป็นนักบิน ของดาวเดือน ม.ศรีปทุม