เจ้าชายวิลเลียม แหวกธรรมเนียม เลือก ร.ร.สหศึกษา ให้ เจ้าชายจอร์จ

เจ้าชายวิลเลียม แหวกธรรมเนียม เลือก ร.ร.สหศึกษา ให้ เจ้าชายจอร์จ

เจ้าชายวิลเลียม แหวกธรรมเนียม เป็น 1 ในโรงเรียนเอกชน 4 แห่งที่ดำเนินงานโดยครอบครัวที่มีอยู่ในกรุงลอนดอน ค่าเทอม ตกอยู่ประมาณเทอมละ 5,653 ปอนด์