อดีตตัวตนเนิร์ดๆ ของวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

“เถื่อนเจ็ด THE SAVAGE SEVEN” สนพ. a book เป็นผลงานพ็อกเกตบุ๊กส์ล่าสุดของเขาคนนี้ ผู้ชายติสท์ลุยห้าวที่รักการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ สิงห์-วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล