ประกาศ เลื่อนพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต และกำหนดการซ้อมใหญ่

เลื่อนพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตและการซ้อมใหญ่ สมัยที่ 68 จากเดิมวันที่ 29-31 ต.ค. 59 ออกไปก่อน