เอาใจสาย(นอน)ดึก กับคาเฟ่ 24 ชั่วโมง ย่าน ม.เกษตรฯ

รวบรวมร้านคาเฟ่ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ย่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเอาใจมนุษย์ค้างคาวทั้งหลาย แต่ละที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป